Раздел I. Русская цивилизация

Часть V. Россия и мировое зло. Сионизм: pro et contra. Разрушительные силы. Внутренние враги

Иудаизм, сионизм и еврейский вопрос

Литература по еврейскому вопросу на иностранных языках

Антонов Е[мил Евгениев], д-р. Дневникът на един евреин. Ред. Росица Варадинова. София, ЛаковПРЕСС, 2000. 200 с., ил., Приложение; мгк. п-т.

Антонов Е[мил Евгениев], д-р. Краят на света или новият глобален ред на Третия Израел. Ред. Васил Лаков. София, ЛаковПРЕСС (Лаков ПРЕСС, по 216-й стр.), 1999. 216 с., ил., [Цитирана литература]; мгк. п-т.

Антонов Е[мил Евгениев], д-р. Ритуалните убийства на “избрания” народ. Ред. Стефан Стефанов. София, ЛаковПРЕСС, 2001. 192 с., ил., Цитирана литература, перечень книг; мгк. п-т.

Берние Флавиан. Евреите и Талмуда. Ред. Васил Лаков; введение д-ра Е. Антонова. София, ЛаковПРЕС, 2000. 128 с., ил.; Приложение: Сто закона от Талмуда; мгк. п-т.

Боголюбов Николай. Тайните общества на ХХ век. Олга Малиновска, преводач. София, ЖАР ПТИЦА, 2002. 330 с., ил. + перечень книг; мгк. п-т.

Вицове за евреи. Милен Христов Здравков. [София], Българско дело, [2002]. 255 с., ил.; мгк. п-т. «На какво се смее светът».

Вурмбранд Рихард. Другото лице на Маркс. Превод. ЖАРАВА, 2002. 131 с., ил., источники; мгк. п-т.

Граф Юрген. Холокауст…: Свидетелски показания в противоречие с природните закони. София, Жар птица, 2001. 144 с., ил.; мгк.

Граф Юрген. Измамата холокауст: Свидетелски показания в противоречие с природните закони. Превод. [София], ЖАР ПТИЦА, [2002]. 157 с., ил.; мгк. п-т.

Граф Юрген. Истината за съдбата на евреите през Втората световна война. [София], ЖАР ПТИЦА, [2003]. 119 с., ил.

Донев Иван. Ционизмът без маска. София, Партииздат, 1973. 260 с., портрет автора, карта-схема; тв. п-т. Тир. 4100 экз.

Есив М. Какво накара Хитлера да вдигне знамето против световното еврейство и масоните? София, 2002. 64 с., ил.

Есив М. Основните цели на юдомасонството. Осъвременено издание на оригинала от 1941 г. София, изд-во НОВА МИСЪЛ, 2002. 112 с., ил.; мгк. п-т. Формат 118х165 мм.

Ифандиев Георги. Сянката на Цион. Ч. 1, 2. [София], ЖАРАВА, 2002. 256, 308 с. соответственно, портрет автора, ил., литература; мгк. п-т.

Ифандиев Георги. Сянката на цион. Ч. III, т. 1, 2. София, Огледало, 2003. 515, 442 с., портрет автора, ил., литература; мгк. п-т.

Кац Арт. Холокост. Къде беше Бог? Превод. Издател: ЕТ «Утринна звезда», б. г. 96 с., портрет автора, ил.

Николов Никола М. Тайните протоколи. 2-е изд. София, [2003(? – написано от руки пастой)]. 195 с., портр. авт., ил.; мгк. п-т.

Николов Никола М[ариинов], Палюшев Божидар Б[орисов]. Световната конспирация – 2 (Черната кутия на светонавта конспирация). София, 1995. 357 с., портреты авторов, ил., дополнение, Литература; мгк. п-т.

Платонов Олег. Защо ще загине Америка. Тайното Световно правителство. Речник на Световното «задкулисие». На бол. яз. [София], Жарава, 2002. 368 с., ил.; мгк. п-т.

Пястовия Б. Шин-Бет – тайното оръжие на Израел. Задкулисната дейност на империалистическите разузнавания. Преведе от полски Дончо Хитров. София, Държавно военно издателство, 1972. 168 с.; мгк. п-т. Тир. 5100 экз. «Контрасти».

Рид Дъглас. Спорът за Цион. София, ЖАР ПТИЦА, 2002. 768 с., ил., Библиография; тв. п-т. Тир. 300 экз.

Трендафилов Христо. Хазарската полэмика на Константин. Кирил. София, Университетско издателства «Св. Климент охридски», 1999. 255 с., ил.; мгк. п-т.

Форд Хенри. Интернационалните евреи: най-наболелият световен проблем. Превод. ЖАРАВА, 2002. 288 с., ил., Приложения; мгк. п-т.

Форисон Робер. Фалшивият дневник. Автентичен ли е дневникът на Ане Франк? Превод. [София], ЖАР ПТИЦА, [2002]. 136 с., ил.; мгк. п-т. Тир. 300 экз.

Харууд Ричард. Лъжата за шестте милиона. Превод. [София], ЖАР ПТИЦА, [2002]. 144 с., ил.; мгк. п-т.

Хитлер Адолф. Моята борба. Вступ. ст. проф. Милена Семкова. ИК “Жар птица”, 2001. 672 с., ил.; мгк. п-т.

Цанков Стефан. Юдеи. Второ издание (първо издание – 1943 г., София). София, 2001. 182 с., ил.; мгк. п-т.

Шахак Израел. Еврейска история, юдейска религия: Бремето на 3000 години. Превод от английски език: Георги Ифандиев. София, Огледало, 2003. 191 с., ил., примеч.; мгк. п-т.

Abrahams. Israel Jewish Life in the middle ages. N. Y., Atheneum, 1969. 452 p.

Amler Jane Frances. Christopher Columbus’s Jewish roots. London, Jason Aronson Inc., 1991. Х, 289 p.; ил.; тв. п-т, суперобл.

Armstrong George. The Rothschild Money Trust. Metairie, Sons of Liberty, 1978. 230 p.; мгк. п-т.

Bamberger B. The Story of Judaism. N. Y., Schocken books, 1967. 472 p.

Belloc H. The Jews. Hollywood, Sons of Liberty, (без года). 308 p.

Birmingham Stephen. “Our Crowd”. The Great Jewish Families of New York. N. Y., Harper & Row, 1967. 440 p.; ил., сх.; тв. п-т.

Birmingham Stephen. The Grandees. The Story of America’s Sephardic Elite. [N. Y.], A Dell book, 1972. X, 309 p.; мгк. п-т. [Формат 105х177 мм.]

Borg C. Who are the jews? Veritas Publishing Comp., 1984. 278 p.

Buber M. The Writings. Edited by W. Herberg. N. Y., Meridian Books, 1968. 352 p.

Butz Arthur R. The Hoax of the Twentieth Century. The Case Against the Presumed Extermination of European Jewry. Chicago: Theses & Dissertations Press, 2003. 502 p.; портрет автора, ил., табл., план, карты; мгк. п-т.

Chertoff M. The new left and the Jews. N. Y., Pitman Publishin corp., 1971. 322 p.

Corti E. C. The Rise of The House of Rothschild. Boston, Western Islands, 1972. XV, 430 p.; мгк. п-т.

Davidowicz L. The Golden Tradition. Jewish Life and Thought in Easten Europe. Boston, Beacon Press, 1968. 502 p.

Dershowitz Toby. The Reagan Administration and Israel. Key Statement. AIPAC, 1987. 228 p.; ил.; мгк. п-т.

Dilling Elizabeth. The Octopus. [U.S.A.], 1986. 256 р.; ил.; мгк. п-т.

Dilling E. The plot against Christianity. The chistian book club of America, Hawthorhe, California (без года). 310 p. (Большой формат).

Dimont M. Jews, god and history. N. Y., Signet books, 1964. 472 p.

Dunlop D. M. The History of the Jewish Khazars. New York, Schocken Books, 1967. XV, 293 р.; карта-схема, библиография, указатель; мгк. п-т.

Eisenberg Dennis. The Mossad Israel’s Secret Intelligence Service Inside Stories. [New York], New American Library, [1979]. [IV], 264 р.; мгк. п-т.

Encyclopedia of Jewish History Events and Eras of the Jewish People. New York – London, 1986. 286 p. (Большой формат. Цв. печать.)

Falasho. Anthology. The Black Jews of Ethiopia. N. Y., Schocken books, 1969. 222 p.

Flavio Josefo. Contra Apion. Sobre la antiguedad del Putblo judio. Madrid, Aguizar, 1966. 198 p.

Ford Henry. The international jew. The world’s foremost problem. In 4 volumes. Liberty Bell Puplicaton, 1976 (репринт издания 1920–1922 в Дерборне). Vol. 1. 236 p. Vol. 2. 256 p. Vol. 3. 256 p. Vol. 4. 246 p. Мгк. п-т.

Franck A. The Kabbalah. The Religious Philosophy of the Hebrews. N. Y., Bell Publishin Co, 1960. 224 p.

Freyenwald Dr. H. Jonak von. Jüdische Bekenntnisse... .Faksimile-Verlag Bremen, 1992. 278 S.; ил.; мгк. п-т. «Faksimile-Dokumentation zur Morphologie und Geschicyte des Nationalsozialismus».

Fritsch Theodor. Handbuch der Judenfrage (Leipzig, 1933). Faksimile-Verlag Bremen, 1991. XXXIX, 564, XXXII S.; мгк. п-т. Основной текст – готическим шрифтом. <С авт. на нем. яз. (25.01.1997).>

Gauss Ernst. Grundlagen zur Zeitgeschichte Ein Hanbuch uber stritige Fragen ds 20. Jankhunderts Grabert-Verlag-Tubingen, 1994. 414 p. (Большой формат).

Gidal Nachaum Jews in Germany. From Roman times to the Weimar Repablic. Konemann, 1998. 440 p., 974 ill. (Большой формат.)

Gilbert Martin. The Holocaust. The Jewish Tragedy. Fontana. Collins, 1990. 959 p.; ил., карты; мгк. п-т.

Gilbert M. Attas de la historia Judia. Jerusalem, Semana Publiation, 1978. 126 S.

Giniewski Paul. Le Sionisme d’Abraham a Dayan. Bruxelles, Editions de la Librairie encyclopegigue, 1969. 568 p.

Ginzberg L. Students, Scholars and saints. N. Y., Meridian books, 1960. 292 p.

Glazer N. American Judaism. Chicago, London, The University of Chicago Press, 1957. 176 p.

Golb Norman and Pritsak Omeljan. Khazarian Hebrew Documents of the Tenth Century. Ithaca and London, Cornell University Press, [1982]. XVI, 168 р., ill.; карта; тв. п-т. [Формат бум. 215х277 мм.]

Graf Jürgen. Auschwitz Tätergeständnisse und Augenzeugen des Holocaust. Neue Visionen GmbH, Verlag, Schweiz, 1994. 280 S.; ил., табл.; мгк. п-т.

Graf Jürgen. The Giant. With Feet of Clay. Raul Hilberg and his Standard Work on the «Holocaust». Capshaw (Alabama, USA), Theses & Dissertations Press, 2001. 128 p.; ил.; мгк. п-т.

Graf Jürgen, Kues Thomas, Mattogno Carlo. Sobibór. Holocaust Propaganda and Reality. Dedicated to The Memory of Jürgen Rieger// Barnes Reviw Holocaust Handbook Series. Volume 19. Washington, Published by The Barnes Review, 2010. 434 р.; ил. + аннотации книг о Холокосте; мгк. п-т. <С дарственной надписью Ю. Графа О. Платонову.>

Graf Jürgen, Mattogno Carlo. Concentration Camp Stutthof and its Function in National Socialist Jewish Policy. Chicago, Theses & Dissertations Press, 2003. 122 p.; ил., табл.; мгк. п-т.

Graf Jürgen, Mattogno Carlo. Concentration Camp Majdanek. A Historical and Technical Study. Chicago, Theses & Dissertations Press, 2003. 316 p.; ил., табл., планы; мгк. п-т.

Grant M. The Jews in the Roman World. N. Y., Charles Scribno’s Sons, 1974. 348 p.

Great ages and ideas of the Jewish people edited L. Schwars. N. Y., Modern Library, 1956. 516 p.

Great Jewish Portraits in Metal Selected Plaques and medals from the Samuel Friedenberg collection of the Jewish Museum. The Jewish Museum, [1963]. 144 p., ill; мгк. п-т. [Формат 210х272 мм.]

Grusd E. B’NAI BʼRITH. The story of a covenant. N. Y., Appleton-Century, 1966.

Gutmann J. Jewish Ceremonial art. New York–London, 1968. 38 p., 61 ill. (Большой формат.)

Halberstam David. The Best and the Brightest. New York, 1972. 831 p.; портрет автора. Мгк. п-т.

Heddesheimer Don. The First Holocaust. Jewish Fund Raising Campaigns with Holocaust Claims During and After World War One. Chicago, Theses & Dissertations Press, 2003. 141 р.; ил.; мгк. п-т.

Hendrick B. The Jews in America. N. Y., Douleday, page and company, 1923. 172 p.

Herzl Theodor. The Jewish State. An attempt at a Modern Solution of the Jewisg Question. Sixth Edition. London, H. Pordes, 1972. 79 p.

Home irving, Libo Kenneth. How we Lived 1880–1930. A documentary History of immigrant jews in America. N. Y., Richard Marek, 1970. 360 p. (Большой формат.)

Hussein von Jordaien, konig. Mein Krieg mit Israel. Wien – München – Zürich, Verlag Frits Molden, 1969. 200 p.

Idelsohn. Jewish Liturgy and it’s development. N. Y., Schocken books, 1967. 404 p.

Israel Manda Profecias cumplidas Veracidad de los protocolos. Mexico, Editorial epoca, 1970. 438 p.

Jews in Russia… With a List of the Names of the 447 Jews in the Soviet Government of Russia. 23 р.; табл.

Josephus F. The Second Jewish Commonwealth. N. Y., Schoken books, 1971. 536 p.

Judaism in Action. Sons of Liberty…, 1992. V, 220 р.; ил.; мгк. п-т.

Judischer Alltag. Judischer Festtag. Hansestadt Lubeck – amt fur kultuk Museum an dom… 1974–1975.

Jüdisches Museum. Frankfurt am Main. München; New York, Prestel; Printed in Germany, 1997. 112 р.; ил., именной указатель; мгк. п-т. Формат 120х220 мм..

Kardel. Adolf Hitler – Begrunder Israels. Marva-Genf, 1974. 268 p.

Klein H. A Jew Exposes. The Jewish World Conspiracy. Hollywood, Sons of Liberty, (без года). 22 p.

Kommoss Dr. Rudolf. Juden Ninter Stalin. Archiv-Edition, 1989. 233 S.; ил.; мгк. п-т.

Lagueur W. A history of Zionism. N. Y., Schocken books, 1976. 640 p.

Lagueur W. The Terrible Secret. Suppression of the Truth about Hitler’s «Final Solution». N. Y., Penguin Books, 1982. 262 p.

Leese A. Our Jewish Aristocracy. A Revelation by A. Leese. Hollywood, Sons of Liberty, (без года). 8 p. Списки английских аристократов еврейского происхождения или породнившиеся.

Lemage Attila. Manifeste Antijuif. [Paris], Libre Parole, [1991]. 76 p.; ил.

Levi E. El Libro de los Sabios (Obra Postuma). Mexico, Apatado, 1975. 98 p.

Levi E. El Libro de los esplendores. Mexico, Apatado, 1975. 160 p.

Litvinoff B. To the house of the Fathers. A history of Zionism. N. Y., Washington, Frederick a Praeger, 1965. 213 p.

Lotz Woifgang. El espia del champagne. Ediciones Martinez Roca, S. A., [1973]. 272 p.; портреты автора, ил.; мгк. п-т. [Формат 125х180 мм.]

Maimon S. An autobiography. N. Y., Schocken books, 1967. 110 p.

Maimonides Moses. The Guide for the perplexed 2 od. N. Y., Dover Publicftions, 1956.

Margolis M., Marx A. A history of the jewish people. N. Y., Jewish Publication societ of America, 1960. 779 p.

Meir Golda. My Life. N. Y., Adell book, 1975. 8 460 p.

Mullins Eustace. History of the Jews. Savannah, The Thunderbolt, inc., б. г. 140 р.; мгк. п-т.

Nicholson L. Zaharoff the Jew Europe’s Greatest Enemy. Louisiana, Sons of Liberty, 1974. 8 p.

Osman Dey. The Conguest of the World by the Jews. St. Louis, The Louis Book, 1878. 71 p. (Репринт 1970-х годов(?))

Ostovsky V., Hoy C. By of Deception. N. Y., St. Martin’s Press, 1990. XII, 372 p.

Patai Raphael. The Vanished Worlds of Zewry. N. Y., Macmillan, 1980. 192 p. (Большой формат.)

Pawluk J. Judo. Warszawa, 1970. 144 р.; ил.; мгк. п-т.

Pogroms: anti-jewish. Violence in Modern Russian history. Edited John D. Klier, Shlomo Lambroza. N. Y., Cambrige University Press, [1992]. ХХ, 394 p.; ил., гр., табл.

Psalterium Sinaiticum. Edited by Moshé Altbauer. Фотокопии текста// The Macedonian Academy of Sciences and Arts. Skopje, 1971. XVI, 361 с.; тв. п-т, суперобл. [Формат бум. 164х235 мм. Бум. мел.] Тир. 1000 экз.

Rabin Y. The Rabin memoirs Jerusalem. Tel-Aviv, Haifa, 1979. 272 p.

Rogger Hans. Jewish Policies and Right-Wing Politics in Imperial Russia. Berkeley and Los Angeles, [1986]. 289 p.; тв. п-т, суперобл.

Romanescu T. Amos V Esclavos del Siglo XX (por gue avanza el comusmo). Mexico, 1962. 172 p.

Roth C. The Jews in Renaissance. N. Y., Harper Torchbooks, 1959. 378 p.

Rudolf Germar (Ed.). Dissecting the Holocaust. The Growing Critique of «Truth» and «Memory». Chicago, Theses & Dissertations Press, 2003. p.; ил.; мгк. п-т.

Rudolf Germar. The Rudolf Report. Expert Report on Chemical and Technical Aspects of the «Gas Chambers» of Auschwitz. 2001(?) 455 p.; портрет автора, ил., табл., гр.; мгк. п-т.

Rudolf Germar, Chemist Certified. The Rudolf Report. Export Report on Chemical and Technical Aspects of the «Gas Chambers» of Auschwitz. [Chicago, Illinois, 1993]. 455 р.; ил., гр., планы, табл.; мгк. п-т.

Samizdat Judio. La identidad judia en la union sovietica. Buenos-Aires, 1976. 264 p.

Sartre J.-P. Antisemite and Jew. N. Y., Schocken Books, 1966. 154 p.

Services for Rosh Hashonan and Yom kippur. Hilled Foundation stanford University, 1981. 114 p.

Sharb A. Byzantine Jewry from Justinian to the Fourth Crusade. N. Y., Schocken books, 1971. 240 p.

Six million lost and found. The truth at last. Historical Review Press. 28 p.

Sklare M. Conservative Judaism an American Religions Movement. Illinois, The Free Press, 1955. 298 p.

Staeglich Wilhelm. Ausch-Witz. A Judge Looks At the Evidence. Institute for Historical Review, [1990]. X, 376 p. +21 с. ил., сх., планов; тв. п-т.

Stern Birmingham. «Our Crowd». The Great Jewish Families of New York// The Number One Bestseller. A dell Book, [1968]. 480 р.; ил.; мгк. п-т. Карманного формата.

Sutton Antony C. Wall Street and the Bolshevik Revolution. New York, 1974. 228 p.; портрет автора, табл., сх.; тв. п-т, суперобл.

Sutton Antony C. Wall Street and FDR. New York, 1975. 200 р.; портрет автора, табл.; тв. п-т, суперобл.

Sutton Antony C. Wall Street and the Rise of Hitler. USA, 1976. 220 p.; портрет автора, ил., табл., сх. Тв. п-т, суперобл.

Tenney J., senator. Zionʼs fifth column arabi, Sons of Liberty, … 91 p.

The Babylonian Talmud in Selection. New York, Philosophical Library, MCMXLIV. 286 р.; тв. п-т, суперобл.

The Cause of Anti-Jewism in the United States. N. Y., 1935. 48 p. (Репринт 1970-х Metairie, Sons of Liberty.)

The Code of Maimonides Book twelve. The book of acguisition. New Haven and London, Vale University Press, 1951. 336 p. «Yale Judaica Series». Vol. V.

The Code of Maimonides Book thirteen. The book of Cilil laws. New Haven and London, Yale University Press, 1963.

The hasidic anthology. Tales and teaching of the Hasidim. N. Y., Schocken books, 1968. 556 p.

The illustrated atlas of Jewish Civilization. J. Bacon. Consultant editor Martin Gilbert. Guantum Books, 2004. 224 p.

The Israel – Arab Reader. A documentary history of the Midde east conflict. Edited by Lagueur W. N. Y., Bantam book, 1976. XV, 586 p.

The Jews in Soviet Russia. Since 1917. Edited by Lionel Kochan. Second Edition. London, New York, Toronto, Oxford University Press, 1972. XIV, 377 p.; ил., табл.; тв. п-т, суперобл.

The Judaic Tradition. Edited N. Glatzer. Boston, Beacon Press, 1969. 838 p.

The Junior Jewish Encuclopedian 6 ed. Edied by Naomi Ben-Asher, Hayim Leaf. N. Y., Shengold Publi Shers, 1967. 352 p. (Большой формат.)

The Mishnah. Trauslated and comment. by Herbert Danby. London, Oxford University Press, 1967. 844 p.

The six million reconsidered. Is the «Nazi Nolocfust» Story a Zionist Propaganda ploy? Research Editor: W. N. Grimstad. Historical Rwiew Press, 1979. 172 p., ill.

The Talmud of Jerusalem. Vol. I. Berakhoth. N. Y., Hermon-Press, 1969. 188 p.

Unterman Isaac. The Talmud. Origin and Development, Methods and Systems, Causes and Results, Contents and Significance. N. Y., Bloch Publishing Company, 1965. 338 p.

Vallentine’s Jewish Encyclopedia. Edited by A. Hyamson, A. Silberman. London, Shapiro, Vallentine and Co, 1938. 696 p.

Weber Max. Ancient Judaism. New York–London, Free Press, Collier-MacMillan, 1952 – 484 p.

Weiner H. The Kabbala Today. N. Y., Collier books, 1969.

Who Brought the Slaves to America. Б. в. д. 34 р., ил.; мгк. п-т.

Yaffe J. The American Jews Portrait of a split Personality. N. Y., Paperback Library, 1969. 382 p.

Ysart F. Espana Y Los Judios en la Segunda guerra mundial. Barcelona, Dopesa, 1973. 232 p.

Zohar. The Book of Splendor. Basic Reading from the Kabbalah edited by G. Scholem. N. Y., Schocken books, 1966. 126 p.